Геодезія в будівництві: спостереження за деформаціями.Будівництво будь-якої будівлі чи споруди повинні обов'язково супроводжувати геодезисти. Зокрема, одним з обов'язків геодезиста є моніторинг деформаційоб'єктів. У рамках цього моніторингу фахівці здійснюють спостереження за деформаційними процесами як самих споруджуваних споруд і будівель, так і за деформацією об'єктів, які потрапляють в зону впливу будівництва. При цьому розміри такої зони будутьпрямо залежати від глибини котловану, яку потрібно помножити на два.

Мета проведення моніторингу одна - своєчасно виявити можливі деформації будівель і споруд, а саме: вертикальні відхилення і переміщення несучих конструкцій будівельнихоб'єктів. У галузі геодезії в будівництві такі спостереження проводяться відносно унікальних і висотних споруд, споруд енергетики та транспорту, при зведенні щільної забудови, при геологічних або гідрологічних режимних змінах, ввипадку сейсмічної дії і при закладці комунікації або інженерної мережі.

У процесі моніторингу геодезисти ведуть контроль за зміщенням частин об'єкта, його підйомом або осадкою відносно грунту, виникненням тріщин і розкриттям стиків в несучих конструкціях і їх розбіжністю. На потенційно небезпечних територіях проводиться додатково моніторинг зрушень і кренів, тобто горизонтальних зміщень. Такий моніторинг буде необхідний, наприклад, при будівництві об'єкта баштового типу. Але моніторинг за вертикальними зміщеннями є більш поширеним, це значуща частина моніторингу при будівництві. При здійсненні таких спостережень проводиться нівелювання високої точності по деформаційним маркам, закладеним по периметру основи споруди. У результаті з'ясовується розбіжність відміток осадових марок, на підставі якого аналізуються величини і швидкість деформації.

Геодезичне спостереження за деформацією будівельних об'єктів і аналіз результатів такої деформації - це складне завдання, для виконання якої необхідна висока точність вимірювань, постійне і безперервне спостереження, висока точність і надійність автоматизації. Тому до даної роботи можна допустити лише високопрофесійних фахівців, що мають багаторічний досвід проведення моніторингу за деформацією будівельних об'єктів.

У ході моніторингу геодезисти розробляють і узгоджують технічне завдання з моніторингу об'єкта, здійснюють обстеження його технічного стану і на основі цього складають програму подальших дій. Результатом роботи геодезиста стане технічний висновок про наявність деформацій і їх стан, складене на основі проведеного моніторингу об'єкта та обробки отриманих в ході спостережень даних.

Як правило, на жаль, необхідність проведення моніторингу виникає тільки тоді, коли до забудовника пред'являються претензії контролюючих органів. Адже будь-які горизонтальні зміщення і нерівномірні вертикальні деформації є потенційно небезпечними. Ось і виходить, що економія на проведенні своєчасних геодезичних робіт призводить до значних витрат, яких можна було уникнути, або до ще більш плачевних результатів. Саме тому в даний час подібні технології геодезичного спостереження за будівництвом різних будівель і споруд знаходять все більшого поширення у всьому світі.