Планування і бюджетування у фінансовому секторіСьогодні у фінансовому секторі особлива увага приділяється планування та бюджетування. Так, у ряді банків вже давно відкриті проекти автоматизації цього завдання, в інших - вона знаходиться на стадії розробки. У чому ж причина такого підвищеного інтересу? По-перше, в зростаючих вимогах акціонерів до якості управління фінансами - його елементом і є така система, як бюджетування і планування.

В системі бюджетування виділяють наступні складові:

* Систему контролю за виконанням планів;

* Систему планування всіх фінансових показників;

* Систему видачі рекомендацій для наступних управлінських впливів;

* Систему аналізу відхилень планових показників від фактичних.

Термін "система" в даному випадку мається на увазі комплекс локальних заходів і нормативних актів, які здійснюються фахівцями банку - і тільки після цього автоматизацію. Завдання бюджетування в банківському бізнесі включає в себе:

* План-фактний аналіз для проведення контролю виконання всіх бюджетів;

* Розрахунок операційних доходів;

* Отримання консолідованих бюджетів компанії;

* Контроль і подальший розподіл капітальних вкладень і накладних витрат;

* Планування пасивів і активів, капітальних вкладень і накладних витрат, операційних витрат і доходів.

Перед проведенням автоматизації вищевказаних підзадач банк повинен розробити і правильно формалізувати методологію їх рішень. Тобто необхідно розробити фінансову структуру банку, бюджети, статті бюджетів і зв'язки між ними, методики планування і фактичного обліку. Також банку доведеться розробити макети управлінської звітності та способи розрахунку фінансового результату.

Результатом формалізованої методології є наступні нормативні банківські документи: регламент планування, положення про бюджет, фінансовій структурі, управлінський план рахунків, вимоги до доопрацювання всіх облікових систем, порядок фактичного обліку в сукупності з методикою розподілу загальнобанківських витрат.

Найчастіше при спробі банком самостійно вирішити методологічну складову можуть виникнути суперечності між різним напрямками бізнесу, що пов'язано з організаційною структурою банку та людським фактором. Щоб цього уникнути рекомендується до постановки методології залучати консалтингові компанії.