Цивілізація і суспільно-економічна формаціяСпоріднена для поняття
світова цивілізація категорія - суспільно-економічна формація, до
останнього часу загальноприйнята в наукових працях і підручниках та використовується для
характеристики великих, об'єктивно обумовлених етапів у розвитку суспільства.
Чому ж треба було відмовитися від цієї звичної категорії, замінювати її новим
поняттям, та ще використовуються в таких різних сенсах?
По-перше, прагнення
позбавитися від грубого соціологізму і детермінізму, примату матеріального над
духовним, що покладено в основу поняття суспільно-економічної формації. Наш
підхід виходить з примату людини, її потреб, знання, вміння, культури,
ідеології - всього того, що часто називається узагальнюючим словом громадське
свідомість і що відрізняє людину від усього іншого світу. Безумовно, людина
не може відірватися від навколишнього світу, розвиток продуктивних сил
(Головним елементом яких є людина з її потребами та здібностями,
знанням і вмінням, бажанням і волею) є одним з визначальних чинників
історичного прогресу - поряд з динамікою духовного світу.
По-друге, жорстка
П'ятичленні схема зміни суспільно-економічних формацій по суті
антиісторична. Вона намагалася укласти складний, суперечливий ритм історичного
прогресу, який відрізнявся самобутністю у долях різних країн і народів, в прокрустове
ложі догматичної схеми. При цьому початок історії - первіснообщинна формація
- Чинився невизначено протяжним, ігнорувалися якісно різні
етапи в передісторії і перших етапах історії людства; остання формація -
комуністична - означала, по суті, кінець історії, в ній усувалися
суперечності як головні рушійні сили історичного прогресу. Подібно
християнському раю, це було б нескінченно одноманітне, сумне суспільство, хоча
письменники-фантасти і намагалися розцвітити його трагедіями пізнання і освоєння непізнаного
(«Туманність Андромеди» Івана Єфремова). Життя спростувала цю велику утопію,
ідеали комунізму зазнали тяжкої поразки в кінці XX ст. (Хоча вони й будуть
знову відроджуватися в модификационной вигляді, оскільки тяга до повного рівності
і достатку продовжує зберігатися і відтворюватися).
Концепція зміни світових
цивілізацій чітко окреслює початок історичного процесу, ведучи відлік
історії з неолітичної революції і попереднього їй перехідного періоду -
мезоліту; пропонує більш дробове в порівнянні з марксистською схемою членування
великих етапів історії і, головне, виходить з того, що ритм зміни
цивілізацій, властиві йому рушійні сили і суперечності збережуться і в майбутньому,
- До тих пір, поки буде існувати людське суспільство (а дні його поки не
полічені, хоча велика космічна, екологічна або термоядерна катастрофа
можуть раптово припинити історичний процес або відкинути людство на
кілька циклів тому).
Близького підходу до
періодизації історії, дотримується І.М. Дьяконов. Відлік історичного
часу ведеться ним з появи сучасної людини, Homo Sapiens, а не з
неолітичної революції (відповідно додається великий перший етап історії
- Майже тридцять тисячоліть); мова йде не про цивілізації, а про фази
історичного процесу (їх можна розуміти як. фази життєвого циклу
людства); є відмінності в розумінні термінів і змісту окремих фаз і
світових цивілізацій. Такий підхід правомірний, але він не виключає підходу,
викладається в цьому підручнику. Майбутні дослідження і досвід допоможуть визначити,
хто правий, а можливо, буде знайдено третє, більш переконливе пояснення
логіки та періодизації історичного прогресу.