Зварювання плавленнямДжерелом нагрівання при дугових способах зварювання служить зварювальний дуга, що представляє собою стійкий електричний розряд, що відбувається в газовому середовищі між двома електродами або електродом і деталлю. Для підтримки розряду необхідної тривалості розроблені спеціальні джерела. При харчуванні дуги змінним струмом застосовують зварювальні трансформатори, під час зварювання на постійному струмі - зварювальні генератори або зварювальні випрямлячі.
Запропоновані М. М. Бенардосом і Н.Г. Славянова способи дугового зварювання неплавким і плавиться електродами лягли в основу розробки найбільш поширених сучасних способів дугового зварювання.
Удосконалення дугового зварювання йшло за такими напрямками: розробка електродного і присадочного матеріалу; вишукування засобів захисту та обробки розплавленого металу зварювальної ванни; автоматизація процесу.
За характером захисту металу, що зварюється і зварювальної ванни від навколишнього середовища існують способи дугового зварювання із шлакової, газошлаковой і газовим захистом.
По виду електродного матеріалу розрізняють дугове зварювання плавкими і не плавляться електродами. Плавкими елек ¬ тродамі служать металеві дроти та стрижні зі сталі, сплавів алюмінію, титану, нікелю, міді та інших металів; неплавялись - вугільні, графітові, вольфрамові стрижні.
При горінні дуги і плавленні зварюється і електродного металів необхідний захист зварювальної ванни від дії атмосферних газів - кисню, азоту і водню, так як вони розчиняються в рідкому металі і погіршують якість металу шва. За способом захисту зварювальної ванни, самої дуги і кінця нагрівається електрода від впливу атмосферних газів дугове зварювання поділяють на такі види: зварювання покритими електродами; під флюсом; в захисному газі; самозахисного порошковим дротом; у вакуумі; з комбінованою захистом.
За ступенем автоматизації процесу розрізняють ручну, механізовану та автоматичне зварювання. Далі наведено є характеристики і опис основних різновидів дугового зварювання.