Оцінка інтелектуальної власності як нематеріальних активів. Частина 2.

ОЦІНКА ПАТЕНТУ
Патент - це документ, що видається компетентним державним органом на певний термін, що засвідчує авторство і виключне право на винахід і наділяє власника титулом...